Prihodnost je zelena,

ustvarjamo jo skupaj

Spoštovani kupci, spoštovani sedanji in bodoči partnerji!

Pred nami je desetletje energetske revolucije. Energetika, ki temelji le na centraliziranih sistemih, velikih elektrarnah, intenzivni porabi CO2, onesnaženju in fosilnih virih energije, bo postala preteklost. Prihodnost je v razpršenih obnovljivih energetskih virih, elektromobilnosti, prilagodljivosti odjema, popolni digitalizaciji, v trajnostni, učinkoviti, čisti in decentralizirani energiji za vsakogar.

Kar se še danes zdi utopično, bo že čez nekaj let nekaj povsem normalnega. Prihaja demokratizacija energetike. Državljani, skupnosti in podjetja bodo imela v lasti elektrarne iz obnovljivih virov, ki jim bodo omogočale proizvodnjo, porabo, shranjevanje in prodajo energije. Kdor se spremembam, ki jih spremlja četrta industrijska revolucija, ne bo prilagodil, druge priložnosti ne bo dobil.

Družba GEN-I ni le pripravljena na spremembe, ampak jih želi tudi sama krojiti.

V Sloveniji smo na tem področju vodilni igralec. S projektom mikro sončnih elektrarn smo orali ledino. Smo člani štiriletnega mednarodnega raziskovalnega projekta FutureFlow, ki išče nove rešitve za izravnavo elektroenergetskega sistema in upravljanje pretokov v evropskem omrežju. Sodelujemo pri razvoju tehnologij za prilagajanje odjema pri malih odjemalcih. Smo prva družba v Sloveniji, ki je izdala zeleno obveznico.

Že vrsto let vam ponujamo zanesljivo oskrbo z energenti po najugodnejših cenah. V tem času smo zgradili zaupanje, ki je temelj za prihodnje sodelovanje. Zdaj želimo skupaj z vami sodelovati v zelenem energetskem preboju.

Naš skupni cilj je zelena preobrazba. S svojim znanjem in postavljeno infrastrukturo vam bomo zagotovili povečanje samooskrbe, učinkovitejšo rabo energije, pametno upravljanje energije in izničenje ogljičnega odtisa pri vaši porabi. To bo naš skupni prispevek v boju proti podnebnim spremembam.

Pod naše okrilje želimo združiti vse, ki so prepričani, da je v skrbi za prihodnost našega planeta čas za dejanja. Veseli nas, ker bomo zeleno prihodnost ustvarjali skupaj.

NOVOSTI