)

Napredne rešitve

Produkti po meri in dostop do evropskih energetskih trgov – popolna storitev za ugoden nakup energije.

Velikim poslovnim odjemalcem nudimo po meri prilagojene produkte za cenovno ugodno in zanesljivo oskrbo z električno energijo in zemeljskim plinom. Naši kupci lahko izbirajo med široko paleto fiksnih, fleksibilnih in individualno prilagojenih rešitev. Z obsežnim poznavanjem in dostopom do mednarodnih energetskih trgov partnerjem pomagamo zmanjševati izpostavljenost cenovnim nihanjem in optimizirati stroške nakupa energije. 

Velikim poslovnim odjemalcem omogočamo:

  • konkurenčne cene energije,
  • električno energijo in zemeljski plin na enem mestu,
  • napredne strukturirane produkte za optimalno oskrbo z energenti,
  • analitično podporo pri odločanju,
  • individualno obravnavo in strokovno svetovanje,
  • dobavo zelene energije iz obnovljivih virov z ustreznimi dokazili o izvoru.
Napredne rešitve

Produkti po meri

Širok nabor naprednih produktov, ki jih imajo v takem obsegu le redke energetske družbe, je namenjen optimizaciji vaših stroškov za nakup energije, odločitev za najustreznejšega pa je odvisna od tipa porabe ter izbrane stopnje tržnih tveganj. Naši strokovnjaki bodo pripravili za vas najboljšo strategijo nakupa energije in oblikovali produkt, ki se bo popolnoma prilegal vašim potrebam. 

  • Produkt Zaklenjena cena za podjetja, ki želijo vnaprej poznati natančen strošek za kupljeno energijo, pri čemer si zagotovite fiksno ceno in količino energije za celotno pogodbeno obdobje.
  • Produkt Zaklepanje cene po korakih za podjetja, ki imajo raje fleksibilnost in želijo količino potrebne energije kupovati postopoma, v več korakih – takrat, ko so cene energije na borzi najugodnejše. Na ta način učinkovito razpršite tveganja pravega trenutka nakupa energije.
  • Produkt Portfeljsko upravljanje za podjetja, ki si želijo razpršiti tveganja sprememb cene energentov ter izkoristiti vse priložnosti, ki jih tak strukturiran nakup energije prinaša. S poznavanjem vašega odjema in dostopom do mednarodnih trgov vam lahko zagotovimo učinkovito upravljanje vašega portfelja, ki obsega vse storitve in svetovalne dejavnosti, potrebne za optimalen nakup električne energije in/ali zemeljskega plina.
»Našim partnerjem ne zagotavljamo zgolj konkurenčnih cen, temveč poskrbimo za dodano vrednost. To pomeni, da jim ponudimo celostne storitve, s katerimi ne le zagotovimo najnižje cene, temveč jim pomagamo optimizirati stroške poslovanja. To je v primerjavi s konkurenčni ponudniki izjemna prednost.«

Zeleni certifikati

Za trajnostno naravnana podjetja, ki jim je ekološko odgovorno vedenje pomemben dejavnik pri izbiri vira proizvodnje električne energije, lahko zagotovimo zeleno energijo, proizvedeno iz obnovljivih virov.

Potrdila o izvoru

Avtentičnost izvora zelene energije zagotavljamo z evropskimi potrdili o izvoru, ki dokazujejo, da je bila električna energija proizvedena izključno iz obnovljivih virov. Članstvo v European Energy Certificate System (EECS) nam namreč omogoča, da odjemalcem zagotovimo brezogljično proizvedeno elektriko skladno z Direktivo 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, ki je priznana s strani držav članic EU.

Inovativni produkti

Prilagodljivost odjema

Razvijanje inovativnih produktov, katerih ključni cilj je ustvarjanje dodane vrednosti za naše poslovne partnerje, je ena najprepoznavnejših lastnosti družbe GEN-I. Partnerjem, ki se želijo aktivno vključiti na trg električne energije, pomagamo maksimalizirati izkoristek proizvodnje ali porabe energije in s tem ustvariti dodaten, pogosto spregledan, vir zaslužka.

Med prvimi dobavitelji v Evropi ponujamo novost: storitev trženja prilagodljivosti odjema z namenom izkoriščanja tržnih priložnosti na trgih znotraj dneva, na izravnalnem trgu ter trgu sistemskih storitev. Velikim poslovnim odjemalcem in manjšim proizvajalcem omogočamo vključevanje na trg sistemskih storitev za zagotavljanje rezervne moči, potrebne za izvajanje terciarne regulacije. Trenutno naš najnovejši produkt že uspešno tržimo v Avstriji, v prihodnje pa ga nameravamo ponuditi tudi na ostalih trgih zahodne Evrope in v Sloveniji.

Obrnite priložnosti na energetskih trgih v vašo korist.