)

Odkup OVE in SPTE

Vodilni kupec energije iz obnovljivih virov in kogeneracij

Posebno pozornost posvečamo proizvajalcem električne energije, od katerih odkupujemo energijo, proizvedeno v sončnih elektrarnah, hidroelektrarnah ter enotah soproizvodnje toplote in električne energije z visokim izkoristkom (SPTE). 

V zadnjih letih smo močno utrdili položaj vodilnega kupca energije iz obnovljivih virov, saj imamo v Sloveniji največji, več kot 40-odstotni tržni delež, število proizvajalcev, ki z nami sklepajo pogodbe o odkupu presega 1.300 elektrarn.  

 

Odkup OVE in SPTE

Celovita storitev

Proizvajalcem nudimo najugodnejše odkupne cene in različne pogoje odkupa električne energije. Z obveščanjem o cenah na trgu, svetovanjem o pravem trenutku prodaje, pomočjo pri obvladovanju stroškov zaradi vremenskih nestanovitnosti in s plačili za dobavljeno energijo v dogovorjenem roku smo pridobili sloves zaupanja vrednega partnerja. 

Postopek sklenitve pogodbe o odkupu električne energije je enostaven tako za elektrarne, ki so že priklopljene in obratujejo, kot za elektrarne ob novem priklopu. Vse postopke v imenu naših partnerjev izpeljemo mi.

Celovita storitev

Zanesljiv partner

Z našimi storitvami in ponudbo proizvajalcem pomagamo optimizirati proces odkupa energije, s prevzemanjem tveganj znotraj našega portfelja  pa omogočamo varno in stabilno poslovanje elektrarn.

Našim partnerjem zagotavljamo:

  • Letne ali večletne pogodbe s fiksno ceno, pri katerih namesto proizvajalcev prevzamemo vsa tveganja, povezana z nestanovitnostjo cen na trgu električne energije.
  • Najugodnejše odkupne cene električne energije in redno obveščanje o najboljšem trenutku nakupa, ko cene na borzah dosegajo najvišje nivoje.
  • Do dneva točno izplačevanje odkupljene energije v pogodbeno dogovorjenem roku ter dosledno spoštovanje vseh pogodbenih zavez.  
  • Spremljanje zakonodaje in ustrezno obveščanje proizvajalcev o zakonodajnih in uredbenih spremembah.
  • Brezplačno mesečno izstavljanje računov v imenu naših partnerjev, pri čemer poskrbimo za preverjanje pravilnosti podatkov in v njihovem imenu izpeljemo vso potrebno administracijo.

Rešitve za kogeneracije

Družba GEN-I ponuja celovite rešitve za enote soproizvodnje toplote in električne energije z visokim izkoristkom (SPTE). Proizvajalcem na eni strani zagotovimo dobavo zemeljskega plina, ki omogoča delovanje SPTE naprave na zemeljski plin, sočasno pa odkupujemo električno energijo, ki je proizvedena in oddana v omrežje na tej napravi.

Pri tem za naše partnerje iščemo najugodnejše trenutke nakupa oz. prodaje energije: najnižje cene na borzi zemeljskega plina, in hkrati trenutke najvišjih odkupnih cen na borzi z električno energijo.