)

Trgovci

Sodelovanje z več kot 200 aktivnimi partnerji na področju trgovanja nam zagotavlja visoko likvidnost in raznolike možnosti poslovanja na veleprodajnih trgih električne energije in zemeljskega plina.

Dodano vrednost ustvarjamo vzdolž celotne energetske verige z izkoriščanjem priložnosti za optimizacijo, ki izhajajo iz globalne narave našega obsežnega portfelja. S ponudbo prilagodljivih storitev in strukturiranih produktov omogočamo obvladovanje tveganj, prilagojeno posameznemu partnerju.

S stalnim razvojem strokovnih kompetenc ter obširnim poznavanjem trgov in portfelja smo vedno korak pred konkurenco, s čimer svojim partnerjem omogočamo, da nestanovitnost trga obrnejo sebi v korist.

Skupina GEN-I se po mnenju partnerjev in drugih pomembnih udeležencev energetskih trgov redno uvršča med najprodornejša trgovska podjetja z električno energijo v srednji in vzhodni Evropi. V letu 2019 se je GEN-I v raziskavi Risk & Energy Risk Commodity Rankings znova uvrstil na 1. mesto v kategoriji trgovcev z električno energijo v vzhodni Evropi. To je sedaj že tretje leto zapored najvišje mesto Skupine GEN-I in potrjuje dolgoročno odlično poslovanje, saj je tudi v preteklosti beležila zavidljive uvrstitve. Poleg omenjenega uspeha se je letos Skupina GEN-I iz lanskega 4. mesta zavihtela na 2. mesto med vsemi evropskimi trgovci z električno energijo ter tako še dodatno utrdila svoj položaj med najprodornejšimi akterji na celotnem evropskem energetskem trgu.

»Najpomembneje je ohraniti pravo ravnovesje med globalnim trgovanjem in dejavnostjo lokalne oskrbe, saj si s tem zagotovimo ustrezno prožnost ter se lahko pravočasno odzovemo na spremembe na evropskih energetskih trgih, vključno s trgi električne energije v jugovzhodni Evropi, kjer je GEN-I nedvomno vodilni igralec.«
- Dr. Igor Koprivnikar,
član uprave GEN-I

Dobavitelji

Za uspešno poslovanje tako lokalnih kot regionalnih dobaviteljev energije postajata vse pomembnejša faktorja napredna analitična podpora ter globalno poznavanje trendov na veleprodajnih trgih. Dobaviteljem omogočamo dostop do mednarodnih trgov in jim posledično pomagamo zmanjševati stroške investicij v lastno trgovsko infrastrukturo, predvsem pa jim na podlagi dolgoletnih izkušenj in visoko usposobljenega trgovalnega tima nudimo podporo z rešitvami za trgovanje z energijo in predvidevanji, ki izhajajo iz našega poznavanja trenutnega stanja na trgu, trendov in prihodnjih gibanj. 

Proizvajalci

Zaradi povečanega števila naložb v obnovljive vire energije ter posledične nestanovitnosti cen na kratkoročnih trgih je postala optimizacija proizvodnje električne energije na eni strani veliko bolj zapletena in kompleksna kot v preteklosti, hkrati pa se s tem za proizvajalce odpirajo nove poslovne priložnosti ter poslovni modeli. Z našimi prilagodljivimi produkti pomagamo proizvajalcem učvrstiti poslovanje ter v čim večji meri tržne spremembe obrniti v poslovne priložnosti in finančne koristi.