)

Globalna prisotnost

Povezujemo več kot 20 držav

S poslovno infrastrukturo za mednarodno trgovanje in prodajo energentov našim poslovnim partnerjem (proizvajalcem, trgovcem z energijo in končnim kupcem) omogočamo, da v polni meri izkoristijo priložnosti, ki se pojavljajo na energetskih trgih.

S poslovanjem v več kot 20 državah in s 16 hčerinskimi družbami učinkovito povezujemo trge med Nemčijo in Francijo na zahodu ter Gruzijo in Turčijo na vzhodu. Globalna prisotnost na veleprodajnih energetskih trgih, obsežno strokovno znanje, vrhunsko usposobljeni zaposleni ter učinkovita organizacija poslovnih procesov v skladu z najvišjimi standardi nam omogočajo, da izkoristimo vrsto sinergij. Centralno vodena trgovalna infrastruktura in močna povezanost z lokalnimi trgi nam zagotavljata odlično platformo za razvoj lokalnih kupoprodajnih aktivnosti in dobavo energije končnim odjemalcem na trgu na drobno.

Globalna prisotnost