Za zeleno preobrazbo Slovenije bomo iskali 700 novih sodelavcev

Do leta 2030 bomo za obnovljive vire, hranilnike energije in druge naložbe namenili več kot milijardo evrov. Ustvarili bomo več kot 700 novih zelenih delovnih mest z dodano vrednostjo nad 100.000 evrov na zaposlenega. 

V skupini GEN-I bomo tudi v prihodnjih letih nadaljevali z uresničevanjem svojega ključnega poslanstva razogljičenja slovenske energetike, ki je hkrati tudi edinstvena poslovna priložnost. Z naložbami v obnovljive vire, energetsko učinkovitost, hranilnike energije in digitalne platforme bomo ustvarili več kot 700 novih zelenih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo na zaposlenega.  

S prihajajočim investicijskim ciklom sledimo lastnemu strateškemu razvojnemu načrtu, ki nas zavezuje k ambicioznim ciljem na področju zelene preobrazbe. To ne zahteva le iskanja novih tehničnih rešitev za odjemalce ampak tudi inovativni poslovni model, zaradi katerega se Skupina GEN-I že razlikuje od ostalih, tradicionalnih energetskih podjetij, in najboljše kadre.  

 

Že v letu 2022 bomo zaposlili več kot 100 novih sodelavcev 

Uspeh v novi, dinamični energetski eri je mogoč z vrhunsko ekipo strokovnjakov različnih disciplin z naravoslovnega, ekonomskega in humanističnega področja. Za uresničevanje zastavljenih načrtov bomo že v letu 2022 zaposlili več kot 100 novih tehnikov, družboslovcev, humanistov in naravoslovcev. Krepili bomo multidisciplinarne ekipe strokovnjakov, ki bodo znale združevati nove tehnološke rešitve v energetiki z drugimi netehnološkimi inovacijami in približati zelene tehnologije ljudem.  

S 100 novimi sodelavci bomo postopoma krepili področja zelenih storitev, trgovanja in maloprodaje. Z novimi kadri bomo podprli IT ekipe, ki razvijajo aplikacije, digitalizirajo poslovanje in skrbijo za učinkovito podporo našim delovnim procesom. Z izjemnimi trgovci bomo skrbeli, da se GEN-I razvija kot največji trgovec z energijo v Sloveniji in eden najpomembnejših na veleprodajnih energetskih trgih. S podatkovnimi analitiki bomo na vseh področjih poslovanja še naprej krepili sprejemanje odločitev, ki bodo podprte s podatki. V svoje vrste vabimo strokovnjake s področij novih zelenih tehnologij in sončnih elektrarn, ki bodo skrbeli za pospešeno povečevanje samooskrbe, velike projekte, projektiranje in načrtovanje.  

Zaposleni so največje jamstvo nadaljnjega razvoja GEN-I, zato jih vedno postavljamo na prvo mesto. V dinamičnem kolektivu sodelujejo pri mednarodnih projektih, imajo dostop do najnovejših znanj in vrhunsko vodstveno podporo. Želimo biti delovno okolje, kjer vsak zaposleni dela tisto, v čemer je najboljši.  

Vabimo vas, da razvijete svoj potencial v družbi vrhunskih strokovnjakov, se pridružite viziji brezogljične družbe in skupaj z nami v mednarodno uspešni skupini ustvarjate zeleno prihodnost.  

 

Aktualne novice