GEN-I zopet s poslovodstvom s polnimi pooblastili

Štiri mesece potem, ko je upravi GEN-I, d.o.o. potekel tretji petletni mandat, je družba s pravnomočnostjo sklepa o sodnem imenovanju poslovodstva dobila novo delujoče poslovodstvo s polnim mandatom. Družbo bodo za čas imenovanja vodili predsednik uprave dr. Igor Koprivnikar in člani dr. Dejan Paravan, mag. Andrej Šajn ter Primož Stropnik.

Potem ko je Okrožno sodišče v Krškem v februarju odločilo o sodnem imenovanju poslovodstva GEN-I, je odločitev sodišča z 18. 3. 2022 postala pravnomočna, naša družba pa je po štirih mesecih brez uprave spet dobila poslovodstvo s polnimi pooblastili. Imenovanje po sklepu sodišča velja za največ eno leto oziroma do imenovanja poslovodstva za poln petletni mandat na skupščini družbenikov.

»Ob odličnih rezultatih, ki jih dosegamo tudi v času največje energetske krize, GEN-I utrjuje svojo vlogo največjega veleprodajnega igralca na energetskem trgu v regiji ter najbolj zaupanja vrednega dobavitelja energije v Sloveniji. Primerna kontinuiteta vodstva GEN-I, ki jo je v svoji odločitvi o začasnem imenovanju poslovodstva prepoznalo tudi sodišče, je vsekakor pomemben korak in hkrati zaveza k nadaljnjemu uspešnemu uresničevanju zastavljenih poslovnih ciljev in naše vizije razogljičenja, za katero imamo pripravljen tudi jasen strateški razvojni načrt«, je pravnomočnost sklepa sodišča pospremil na mesto predsednika uprave imenovani dr. Igor Koprivnikar, ki je v GEN-I zaposlen od njegove ustanovitve. Tri petletne mandate je zasedal mesto člana uprave.

Po rekordnem letu 2021, v katerem smo v Skupini GEN-I po nerevidiranih podatkih realizirali več kot 70 milijonov EUR čistega poslovnega izida in dosegli donos na kapital (ROE) nad 50 %, kar je 3-krat več kot planirano, Skupina GEN-I tudi v letu 2022 posluje odlično. Do konca februarja 2022 smo dosegli rezultat, ki že presega planiranega za obdobje do konca prvega polletja 2022. Ob tem velja poudariti, da rezultat čistega poslovnega izida na ravni 10,52 mio EUR močno presega tudi realizacijo primerljivega obdobja v rekordnem letu 2021.

Ob negotovih geopolitičnih in tržnih razmerah, ki se bodo, kot kaže, še nadaljevale, v Skupini GEN-I sicer ne beležimo opaznejšega neposrednega vpliva vojnih razmer v Ukrajini na poslovanje, zaznavamo pa izrazit posredni vpliv na aktualne tržne razmere in energetske borze, kjer so cene, še posebej pa njihova volatilnost, posledično izjemno visoke. To od nas zahteva hitro prilagajanje delovanja in izredno skrbnost glede aktivnosti trgovanja na veleprodajnih trgih, predvsem upoštevanje povišanih kreditnih in likvidnostnih tveganj. Kljub vztrajanju visokih cen energentov na mednarodnih trgih za svoje obstoječe gospodinjske odjemalce, kot napovedano, ne bomo dražili električne energije in zemeljskega plina vse do poletja. Naredili bomo vse potrebno za nemoteno dobavo tudi v teh negotovih časih.

Člane našega novega poslovodstva lahko spoznate tukaj.

Aktualne novice