Celovita storitev GEN-I Sonce

Celovita storitev Gen-I Sonce odjemalcem omogoča, da z investicijo v mikro sončno elektrarno prevzamejo nadzor nad stroški oskrbe z energijo in prihranijo približno 75 % na računu za plačilo elektrike.

Družba GEN-I s celovito storitvijo GEN-I Sonce gospodinjstvom in malim podjetnikom v Sloveniji bistveno poenostavlja odločitev za samooskrbo z električno energijo, pridobljeno iz Sonca. GEN-I je tako kot prvi dobavitelj energije v regiji vstopil na trg samooskrbe in slovenskim odjemalcem omogoča tudi izgradnjo mikro sončnih elektrarn na ključ.

Več informacij na: www.gen-isonce.si / sonce@gen-i.si / 080 1558.

 

Celovita storitev GEN-I Sonce

Tržna prisotnost

Slovenija

Z blagovno znamko Poceni elektrika smo vse od vstopa na trg leta 2009 ugoden in najhitreje rastoči dobavitelj električne energije za gospodinjstva, kar potrjujejo tudi podatki pristojnih inštitucij. Za Poceni elektriko se je doslej odločilo že več kot 178.000 slovenskih gospodinjstev in malih podjetij.

Leta 2012 smo z blagovno znamko Poceni plin kot prvi neodvisni ponudnik vstopili tudi na trg zemeljskega plina in dosegli evropski rekord v hitrosti pridobivanja odjemalcev. Danes s Poceni plinom oskrbujemo približno 24.000 slovenskih gospodinjstev in malih podjetij.

Kot prvi dobavitelj v regiji s celovito storitvijo GEN-I Sonce od novembra 2016 ponujamo izgradnjo mikro sončnih elektrarn za samooskrbo. Do sedaj smo jih zgradili že 1.500. 

Hrvaška

Na hrvaški trg malih odjemalcev smo z blagovno znamko Jeftina struja vstopili sredi leta 2013 in takoj zabeležili izjemne rezultate. Danes oskrbujemo približno 12.000 hrvaških gospodinjstev in malih podjetij.

Blagovne znamke

Vedno ugodna energija za gospodinjstva in mala podjetja. Brez vezave, brez skritih stroškov.

Skupina GEN-I je s ponudbo za gospodinjstva in male poslovne odjemalce prisotna na dveh trgih s štirimi blagovnimi znamkami in oskrbuje že več kot 210.000 odjemalcev.

Našim odjemalcem električne energije in zemeljskega plina ponujamo zanesljivo oskrbo in občutne prihranke pri stroških za energijo. Odlično uporabniško izkušnjo zagotavljamo s preprosto in brezplačno zamenjavo dobavitelja, naprednimi spletnimi rešitvami za upravljanje naročniškega razmerja ter preglednimi računi.

Poleg tega odjemalcem omogočamo izgradnjo domačih sončnih elektrarn na ključ za samooskrbo z električno energijo iz sonca, pri čemer so po izvedeni investiciji prihranki pri stroških za elektriko do 75 %. 

Blagovne znamke za gospodinjstva in mala podjetja:

Blagovne znamke
GEN-I
SONCE
POCENI
ELEKTRIKA
POCENI
PLIN
JEFTINA
STRUJA