)

Elektrika brez CO2

V GEN-I se zavedamo svoje odgovornosti do okolja in podnebnih sprememb, ki kličejo k dejanjem. Zato smo sprejeli zavezo, da z januarjem 2021 prenehamo dobavljati električno energijo iz fosilnih goriv in začnemo z dobavo zgolj elektrike brez CO2. 

Z zamenjavo fosilnih za čistejše vire svojim odjemalcem prvič ponujamo tudi možnost izbire vira energije. Ob brezogljični elektriki iz jedrske energije je naša prva izbira elektrika iz 100% sončnega vira. Ta je po novem dostopna prav vsem.

S prehodom na čistejše vire energije želimo biti zgled in dokazati, da se proti podnebnim spremembam da ukrepati. Z nami svoj del k skrbi za okolje že danes prispeva kar tristo tisoč odjemalcev. 

Celovita storitev GEN-I Sonce

Celovita storitev Gen-I Sonce odjemalcem omogoča, da z investicijo v mikro sončno elektrarno prevzamejo nadzor nad stroški oskrbe z energijo in prihranijo približno 75 % na računu za plačilo elektrike.

Družba GEN-I s celovito storitvijo GEN-I Sonce gospodinjstvom in malim podjetnikom v Sloveniji bistveno poenostavlja odločitev za samooskrbo z električno energijo, pridobljeno iz Sonca. GEN-I je tako kot prvi dobavitelj energije v regiji vstopil na trg samooskrbe in slovenskim odjemalcem omogoča tudi izgradnjo mikro sončnih elektrarn na ključ.

Več informacij na: www.gen-isonce.si / sonce@gen-i.si / 080 1558.

 

Celovita storitev GEN-I Sonce

Tržna prisotnost

Slovenija

Z blagovno znamko Poceni elektrika smo vse od vstopa na trg leta 2009 ugoden in najhitreje rastoči dobavitelj električne energije za gospodinjstva, kar potrjujejo tudi podatki pristojnih inštitucij. Za Poceni elektriko se je doslej odločilo že več kot 180.000 slovenskih gospodinjstev in malih podjetij.

Leta 2012 smo z blagovno znamko Poceni plin kot prvi neodvisni ponudnik vstopili tudi na trg zemeljskega plina in dosegli evropski rekord v hitrosti pridobivanja odjemalcev. Danes s Poceni plinom oskrbujemo približno 24.000 slovenskih gospodinjstev in malih podjetij.

Kot prvi dobavitelj v regiji s celovito storitvijo GEN-I Sonce od novembra 2016 ponujamo izgradnjo mikro sončnih elektrarn za samooskrbo. Do sedaj smo jih zgradili že 2.000. 

Hrvaška

Na hrvaškem trgu smo prisotni s ponudbo za poslovne odjemalce.

Blagovne znamke

Vedno ugodna energija za gospodinjstva in mala podjetja. 

Skupina GEN-I je s ponudbo za gospodinjstva in male poslovne odjemalce prisotna na dveh trgih s štirimi blagovnimi znamkami in oskrbuje že več kot 300.000 odjemalcev.

Našim odjemalcem električne energije in zemeljskega plina ponujamo zanesljivo oskrbo in občutne prihranke pri stroških za energijo. Odlično uporabniško izkušnjo zagotavljamo s preprosto in brezplačno zamenjavo dobavitelja, naprednimi spletnimi rešitvami za upravljanje naročniškega razmerja ter preglednimi računi.

Poleg tega odjemalcem električne energije v Sloveniji od januarja 2021 omogočamo izbiro vira, iz katerega je pridobljena elektrika zanje. Vsem pa od tega datuma naprej dobavljamo izključno elektriko iz brezogljičnih virov. 

Naša ponudba zelenih rešitev obsega še izgradnjo domačih sončnih elektrarn na ključ za samooskrbo z električno energijo iz sonca, pri čemer so po izvedeni investiciji prihranki pri stroških za elektriko do 75%.

 

Blagovne znamke
GEN-I
SONCE